Western trip

1 dzień / 5813 mile / 96 godzin 52 minuty

FLORIDA>ALABAMA>MISSISSIPPI>LOUISIANA>TEXAS>OKLAHOMA>ARKANSAS>MISSOURI>NEBRASKA>IOWA>MINNESOTA>WISCONSIN>ILLINOIS>INDIANA>OHIO>KENTUCKY>TENNESSEE>ALABAMA>GEORGIA TO FINISH BACK IN FLORIDA

cky6k1Inne podróże

Okładka książki